Tìm thấy 0 kết quả
Sắp xếp:
Không tìm thấy nội dung.

Khu vực dành cho “Nhà tuyển dụng”

Gói dịch vụ xem hồ sơ ứng viên

Hồ sơ Vàng

1,800,000
 • 90 hồ sơ.
 • Liên hệ ứng viên.
 • Tải hồ sơ đính kèm.
 • Thời gian 30 ngày.
 • Hỗ trợ 24/7

Hồ sơ Bạc

1,200,000
 • 48 hồ sơ.
 • Liên hệ ứng viên.
 • Tải hồ sơ đính kèm.
 • Thời gian 30 ngày.
 • Hỗ trợ 24/7

Hồ sơ Đồng

600,000
 • 20 hồ sơ.
 • Liên hệ ứng viên.
 • Tải hồ sơ đính kèm.
 • Thời gian 30 ngày.
 • Hỗ trợ 24/7