Dịch vụ đăng tin tuyển dụng

Tuyển dụng Đồng

Miễn phí
 • Không giới hạn tin đăng.
 • Tin nằm trong box “Việc làm Mới” trung tâm trang chủ.
 • Thời gian 30 ngày.
 • Hỗ trợ 24/7.

Tuyển dụng Bạc

400,000
 • 01 tin tuyển dụng Nổi bật.
 • Hiệu ứng Icon Ngôi sao.
 • Tin nằm trong box “Việc làm Nổi bật” trung tâm trang chủ.
 • Tin nằm vị trí Ưu tiên 2 khi tìm kiếm việc làm.
 • Thời gian 30 ngày.
 • Hỗ trợ 24/7.

Tuyển dụng Vàng

800,000
 • 01 tin tuyển dụng HOT.
 • Hiệu ứng Icon HOT.
 • Tin nằm trong box “Việc làm HOT” đầu trang chủ.
 • Tin nằm vị trí Ưu tiên 1 khi tìm kiếm việc làm.
 • Tin nằm trong trang “Việc làm tuyển gấp”.
 • Thời gian 30 ngày.
 • Hỗ trợ 24/7

Dịch vụ xem hồ sơ ứng viên

Hồ sơ Đồng

600,000
 • 20 hồ sơ.
 • Liên hệ ứng viên.
 • Tải hồ sơ đính kèm.
 • Thời gian 30 ngày.
 • Hỗ trợ 24/7

Hồ sơ Bạc

1,200,000
 • 48 hồ sơ.
 • Liên hệ ứng viên.
 • Tải hồ sơ đính kèm.
 • Thời gian 30 ngày.
 • Hỗ trợ 24/7

Hồ sơ Vàng

1,800,000
 • 90 hồ sơ.
 • Liên hệ ứng viên.
 • Tải hồ sơ đính kèm.
 • Thời gian 30 ngày.
 • Hỗ trợ 24/7

Khách hàng tiêu biểu