Nam 23t can tìm viêc làm !

Địa điểm làm việc: Khánh Hòa

Ngành nghề: Khác

Hạn nộp: 14/07/2018

Mô tả

EM NĂM NAY 23T Ở CAM LÂM, CẦN TÌM CÔNG VIỆC LÀM TRONG KHU VỰC NHA TRANG, CÔNG VIỆC NẶNG NHẸ GÌ CỦNG ĐƯỢC. CÓ CHỔ ĂN Ở. ANH CHỊ AI CẦN THÌ LIÊN HỆ EM . 0931912423  
Megan wrote
Hi Bob. What time will be the meeting ?
Hi Megan. It's at 2.30PM
Megan wrote
Will the development team be joining ?
Yes sure. I invited them as well
2:30PM
Megan wrote
Noted. For the Coca-Cola Mobile App project as well ?
Yes, sure.
Please also prepare the quotation for the Loop CRM project as well.
3:15PM
M
Megan wrote
Noted. I will prepare it.
Thanks Megan. I will see you later.
Megan wrote
Sure. See you in the meeting soon.
General Settings
Email Notifications
Site Tracking
SMS Alerts
Backup Storage
Audit Logs
System Settings
System Logs
Error Reporting
Applications Logs
Backup Servers
Audit Logs