Thợ sắt và thợ phụ

Địa điểm làm việc: Khánh Hòa

Ngành nghề: Khác

Hạn nộp: 13/07/2018

Mô tả

Cần tuyển gấp thợ sắt và thợ phụ làm việc tại chung cư phước hải, mức lương từ 200k đến 350k lãnh lương vào cuối tuần, nội dung công việc gồm, gia công lan can cầu thang, mái tôn, hàng rào tôn, và lưới bao che
Lh 0904136445  
Megan wrote
Hi Bob. What time will be the meeting ?
Hi Megan. It's at 2.30PM
Megan wrote
Will the development team be joining ?
Yes sure. I invited them as well
2:30PM
Megan wrote
Noted. For the Coca-Cola Mobile App project as well ?
Yes, sure.
Please also prepare the quotation for the Loop CRM project as well.
3:15PM
M
Megan wrote
Noted. I will prepare it.
Thanks Megan. I will see you later.
Megan wrote
Sure. See you in the meeting soon.
General Settings
Email Notifications
Site Tracking
SMS Alerts
Backup Storage
Audit Logs
System Settings
System Logs
Error Reporting
Applications Logs
Backup Servers
Audit Logs