Dê núi ngọc anh 5 tuổi - tuyển 2 phụ bếp

Địa điểm làm việc: Khánh Hòa

Ngành nghề: Khác

Hạn nộp: 17/06/2018

Mô tả

2 Phụ bếp lương thỏa thuận
dc: 16 khúc thừa dụ - phước long
yêu cầu: có thái độ tốt - không cần kinh nghiệm

0912.6742.77 bạn An dê 33 Tuổi
ko nhận tin nhắ  
Megan wrote
Hi Bob. What time will be the meeting ?
Hi Megan. It's at 2.30PM
Megan wrote
Will the development team be joining ?
Yes sure. I invited them as well
2:30PM
Megan wrote
Noted. For the Coca-Cola Mobile App project as well ?
Yes, sure.
Please also prepare the quotation for the Loop CRM project as well.
3:15PM
M
Megan wrote
Noted. I will prepare it.
Thanks Megan. I will see you later.
Megan wrote
Sure. See you in the meeting soon.
General Settings
Email Notifications
Site Tracking
SMS Alerts
Backup Storage
Audit Logs
System Settings
System Logs
Error Reporting
Applications Logs
Backup Servers
Audit Logs